Manpower

Kluczem do sukcesu jest dobór odpowiednich kadr do postawionych zadań.

W zależności od potrzeb gwarantujemy kompleksowe rozwiązania, a także pomoc w planowaniu, instalacji i uruchomieniu farm wiatrowych, czy choćby wsparcie doświadczonego i certyfikowanego technika o szerokiej wiedzy i umiejętnościach.

Manpower to:

  • Project Manager (Kierownik projektu)
  • Site Manager (Kierownik budowy)
  • Site Engineer (Inżynier budowy)
  • Site Clerk (Pracownik administracyjny)
  • HSE Officer (Inspektor BHP)
  • Site Supervisor (Specjalista do spraw technicznych)
  • Technical Personel (Personel techniczny)
  • The commissioning service team leader (Kierownik ekipy rozruchowej)