Maintenance

Turbina wiatrowa jest jak organizm – lepiej i taniej jest zapobiegać, niż usuwać skutki awarii.

Niezależnie od rozwiązań technicznych i warunków zewnętrznych, turbina wiatrowa musi być gotowa do pracy przez 99% czasu w ciągu przynajmniej 20 alt od montażu. Taki wynik można osiągnąć tylko dzięki ciągłej kontroli serwisowej elektrowni wiatrowej.

Turbina wiatrowa może zawsze efektywnie pracować jeśli jest rzetelnie utrzymana.

Okresowy serwis i konserwacja powodują z biegiem czasu utrzymanie, a nawet podniesienie wydajności turbiny wiatrowej. Ponadto regularne przeglądy wszystkich elementów połączone z naprawą drobnych usterek, zapobiegają wystąpieniu poważniejszych problemów przekładających się na efektywność produkcji.

Wczesne wykrycie i naprawa drobnych usterek was ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia większych napraw w przyszłości.

Zapewniamy profesjonalne i rzetelne usługi doświadczonych serwisantów mających do dyspozycji w pełni wyposażone samochody serwisowe:

  • Planowe przeglądy zgodnie z harmonogramem: kwartalne, półroczne (drobny serwis), roczne (gruntowny serwis z przegladem transformatora) oraz dwuletnie (kompleksowe).
  • Przeglądy fakultatywne.
  • Wykrywanie i usuwanie awarii.
  • Naprawa i wymiana części elektrowni wiatrowych.
  • Smarowanie komponentów, analiza oleju, wymiana olejów i filtrów.
  • Wymiana głównych komponentów, łożysk, generatorów, transformatorów.
  • Impregnacja, malowanie, czyszczenie elementów stalowych kolumny turbiny.
  • Serwis awaryjny

Dodatkowo prowadzimy:

  • Kompleksowe inspekcje poserwisowe i przed zakończeniem okresu gwarancji (główne komponenty, łopaty wirnika, itd)
  • Kontrolę jakości wykonanych prac (punch list, turbine and main component inspection, turbine condition assessment)

Wszyscy nasi technicy serwisu są wyszkoleni według najwyższych standardów.