More

Doradztwo – teoria

 • Analiza rozplanowania dróg
 • Wsparcie i optymalizacja podczas planowania farmy wiatrowej
 • Adaptacja projektów dla turbin wiatrowych różnych producentów

Doradztwo – praktyka

Szczegółowe zadania:

 • Inspekcje łopat – łopaty wirnika są narażone na oddziaływanie ciepła, mrozu, piasku, deszczu, śniegu i gradu. Ekstremalne warunki pogodowe mogą doprowadzić do zniszczeń warstw wierzchnich. Skorodowane powierzchnie wpływają negatywnie na aerodynamikę powodując spadek efektywności produkcji oraz zwiększają turbulencje mogące spowodować nawet uszkodzenia przekładni.
 • Naprawy łopat – cykliczny serwis pozwala na utrzymanie łopat w należytym stanie, co przekłada się na wydajności produkcji i niweluje ryzyko konieczności ich wymiany. Ponadto podczas regularnych przeglądów możliwa jest konserwacja i naprawa drobnych usterek/pęknięć w strukturze powłoki. Wczesne wykrycie i naprawa widocznych pęknięć pozwala na uniknięcie większych napraw w przyszłości.
 • Usuwanie grzybów/pleśni
 • Czyszczenie/impregnacja turbiny
 • Instalowanie reklam na turbinach (gondola i wieża)

UDT:

 1. Certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego
 2. Konserwacja i inspekcja urządzeń pozostających pod nadzorem UDT:
 • Podesty ruchome (windy serwisowe)
 • Wciągniki
 • Żurawiki stacjonarne
 • Akumulatory hydrauliczne

Posiadamy certyfikaty Power Climber pozwalające na prowadzenie konserwacji urządzeń transportu bliskiego (UTB) na poziomie producenckim

 • Usługi w zakresie konserwacji i serwisu drabin, szynowych systemów bezpieczeństwa oraz sprzętu przeciwpożarowego (nasi specjaliści posiadają certyfikaty AVANTI)
 • Wykonujemy pomiary elektryczne

Twoja Turbina – Nasza Pasja