Project Manager

Project Manager (Kierownik projektu), który zarządza projektem budowy od początku do końca i czuwa nad realizacja wszystkich zadań w procesie realizacji projektu. Project manager we współpracy z PMT (Project Management Team) monitoruje postępy pracy i kieruje wszystkimi działaniami na placu budowy, aby zapewnić osiągnięcie celu w wyznaczonym czasie i w oparciu o ustalony budżet.

Na kierowniku projektu spoczywa obowiązek zagwarantowania wykonania wszystkich prac zgodnie z wytyczonym harmonogramem i przy zachowaniu najwyższej jakości, przy możliwym ograniczeniu czasu i kosztów. Jest to najczęściej osoba reprezentująca wszystkich podwykonawców podczas kontaktów z klientem.