Site Engineer

Site engineer (Inżynier kontraktu), jest członkiem zespołu zarządzającego budową, odpowiadającym w szczególności za ochronę budowy, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, oraz koordynację zaopatrzenia w toku prowadzonych prac.

Inżynierowie kontraktu czuwają także nad prawidłowym montażem zgodnym z instrukcjami oraz dbają o przepływ informacji pomiędzy podwykonawcami, a kierownikiem budowy. Są także odpowiedzialni za regularne kontakty z przedstawicielami inwestora i świadczy wszelkie usługi konsultingowe.