Site Clerk

Site clerk (Pracownik serwisu), jest stale obecnym na placu przedstawicielem kierownictwa. Jego obowiązki są uzależnione od aktualnego zapotrzebowania, dlatego musi mieć kompletna wiedzę administracyjną dotyczącą prowadzonych prac. Nie musi być jednak biegły w kwestiach technicznych.

Pracownik serwisu musi natomiast czuwać nad całością projektu, dostrzegając szczegółowe aspekty na poszczególnych etapach prac. Dba także o pełną dokumentację, w tym certyfikatu BHP, wykazy dostaw i transportów oraz prowadzi ewidencje czasu pracy.