Site Supervisor

Site Supervisor (Inspektor nadzoru), zarządza przebiegiem prac na placu budowy począwszy od pojawienia się transportu aż do ukończenia montażu. Do jego obowiązków należą przede wszystkim doradztwo techniczne oraz kontrola jakości. Jeżeli podczas procesu instalacji pojawią się trudności, inspektor nadzoru ma za zadanie wdrożenie zadań naprawczych przy bezwzględnym zachowaniu jakości. Jest to osoba pełniące rolę eksperta biegłego we wszystkich aspektach związanych z instalowanymi turbinami.