Technical Personel

Technical Personel (Personel techniczny), jest odpowiedzialny za rozruch generatora turbiny wiatrowej. Proces uruchamiania wieńczy działania instalacyjne na farmie wiatrowej i rozpoczyna okres eksploatacji. Jest to moment o kluczowym znaczeniu dla wydajności farmy wiatrowej, jednak jest zależny od pracy wszystkich ekip zaangażowanych w budowę projektu. Rozruch musi być przeprowadzony w  sposób możliwie jak najbardziej efektywny przy uwzględnieniu oczekiwań inwestora zainteresowanego szybkim uruchomieniem elektrowni i przyłączeniem do sieci. Płynne rozpoczęcie działania farmy wiatrowej znajduje się w rękach personelu technicznego.