Service Team Leader

The Commissioning service team leader (szef ekipy rozruchowej), to najbardziej doświadczony technik odpowiedzialny za uruchomienie parku wiatrowego i komunikację z kierownikiem budowy w zakresie działań rozruchowych. Czuwa nad codziennym planem zadań, rozliczeniami oraz uzupełnieniem Raportu Serwisu Rozruchowego (Commissioning Service Report).