HSE Officer

HSE Officer (inspektor BHP), jakość pracy, zdrowie pracowników, bezpieczeństwo i dbałość o środowisko naturalne są istotne nie tylko ze względu na istniejące ryzyka, ale także z uwagi na istniejące aspekty ekonomiczne.

Odpowiednie procedury jakości gwarantują obniżenie kosztów utrzymania farmy wiatrowej. Parki wiatrowe są uznawane za projekty czysto ekologiczne, dlatego tak ważny jest aspekt ochrony środowiska. Zapewniamy prowadzenie działań QHSE według najwyższych standardów oraz zgodnie z polskimi i europejskimi normami, a także, normami IEC.