https://m4wind.pl

MAINTENANCE

Turbina wiatrowa jest jak organizm – lepiej i taniej jest zapobiegać, niż usuwać skutki awarii.

Niezależnie od rozwiązań technicznych i warunków zewnętrznych, turbina wiatrowa musi być gotowa do pracy przez 99% czasu w ciągu przynajmniej 20 lat od montażu. Taki wynik można osiągnąć tylko dzięki ciągłej kontroli i serwisowi elektrowni wiatrowej

Turbina wiatrowa może zawsze efektywnie pracować jeśli jest rzetelnie utrzymywana

Okresowy serwis i konserwacja powodują z biegiem czasu utrzymanie, a nawet podniesienie wydajności turbiny wiatrowej. Ponadto regularne przeglądy wszystkich elementów połączone z naprawą drobnych usterek, zapobiegają wystąpieniu poważniejszych problemów przekładających się na efektywność produkcji.

Wczesne wykrycie i naprawa drobnych usterek wad ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia większych napraw w przyszłości.

Zapewniamy profesjonalne i rzetelne usługi doświadczonych serwisantów mających do dyspozycji w pełni wyposażone samochody serwisowe:

  •  Planowe przeglądy zgodnie z harmonogramem: kwartalne, półroczne (drobny serwis), roczne (gruntowny serwis z przeglądem transformatora) oraz dwuletnie (kompleksowe)
  •  Przeglądy fakultatywne;
  •  Wykrywanie I usuwanie awarii,
  •  Naprawa i wymiana części elektrowni wiatrowych,
  •  Smarowanie komponentów, analiza oleju, wymiana olejów I filtrów;
  •  Wymiana głównych komponentów: przekładni, łożysk, generatorów, transformatorów,
  •  Impregnacja, malowaie, czyszczenie elementów stalowych kolumny turbiny;
  •  Serwis awaryjny

Dodatkowo prowadzimy:

  • Komleksowe inspekcje poserwisowe i przed zakończeniem okresu gwarancji (główne komponenty, łopaty wirnika itd.)
  • Kontrolę jakości wykonywanych prac (punch list, turbine and main component inspection, turbine condition assessment)

Wszyscy nasi technicy serwisu są wyszkoleni według najwyższych standardów

Adres

M4Wind Nowicki Petters Sp. k
ul. Arkońska 36
71-470 Szczecin
NIP 851-316-62-47
(+48) 91 881 80 88

Social media

facebook_icon linkedin_icon