https://m4wind.pl

MANPOWER

Resources. Kluczem do sukcesu jest dobór odpowiednich kadr do postawionych zadań.

W zależności od potrzeb gwarantujemy kompleksowe rozwiązania, a także pomoc w planowaniu, instalacji i uruchomieniu farm wiatrowych, czy choćby wsparcie doświadczonego i certyfikowanego technika o szerokiej wiedzy i umiejętnościach.

Project manager (Kierownik projektu)

zarządza projektem budowy od początku do końca i czuwa nad realizacją wszystkich zadań w procesie realizacji projektu. Project manager we współpracy z PMT (Project Management Team) monitoruje postępy w pracy i kieruje wszystkimi działaniami na placu budowy, aby zapewnić osiągnięcie celu w wyznaczonym czasie i w oparciu o ustalony budżet.

Na kierowniku projektu spoczywa obowiązek zagwarantowania wykonania wszystkich prac zgodnie z wytyczonym harmonogramem i przy zachowaniu najwyższej jakości, przy możliwym ograniczeniu czasu i kosztów. Jest to najczęściej osoba reprezentująca wszystkich podwykonawców podczas kontaktów z Klientem.

Site manager (Kierownik budowy)

w oparciu o bogate doświadczenie praktyczne odpowiada za cały proces budowy oraz zapewnia niezbędne wsparcie techniczne. Do jego zadań należy planowanie i organizacja pracy ekip budowlanych i instalatorskich, bezpośredni nadzór nad prowadzonymi pracami, prowadzenie dziennika budowy, kontrola materiałowa, a także czuwanie nad wydatkami, bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Ponadto kierownik budowy prowadzi czynności kontrolne i planistyczne, a także odpowiada za jakość wykonanej pracy zgodnie z ustaleniami.

Kierownik budowy wraz z osobami odpowiedzialnymi za roboty budowlane i instalacje elektryczne, odpowiada także za nadzór budowlany.

Site engineer (Inżynier BUDOWY)

jest członkiem zespołu zarządzającego budową, odpowiadającym w szczególności za ochronę budowy, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, oraz koordynację zaopatrzenia i toku prowadzonych prac.

Inżynierowie kontraktu czuwają także nad prawidłowym montażem zgodnym z instrukcjami oraz dbają o przepływ informacji pomiędzy podwykonawcami, a kierownikiem budowy. Jest także odpowiedzialny za regularne kontakty z przedstawicielami inwestora i świadczy wszelkie usługi konsultingowe.

Site clerk (Pracownik Administracyjny)

jest stale obecnym na placu budowy przedstawicielem kierownictwa. Jego obowiązki są uzależnione od aktualnego zapotrzebowania, dlatego musi mieć kompletną wiedzę administracyjną dotyczącą prowadzonych prac. Nie musi być jednak biegły w kwestiach technicznych.

Pracownik administracyjny musi za to czuwać nad całością projektu, dostrzegając szczegółowe aspekty na poszczególnych etapach prowadzonych prac. Dba także o pełną dokumentację, w tym certyfikaty BHP, wykazy dostaw i transportów i prowadzi ewidencję czasu pracy.

HSE Officer (inspektor BHP)

Jakość pracy, zdrowie pracowników, bezpieczeństwo na budowie i dbałość o środowisko naturalne są istotne nie tylko ze względu na istniejące ryzyka, ale także z uwagi na istniejące aspekty ekonomiczne.

Odpowiednie procedury jakości gwarantują obniżenie kosztów utrzymania farmy wiatrowej. Parki wiatrowe uznane są za projekty czysto ekologiczne, dlatego tak ważny jest aspekt ochrony środowiska. Zapewniamy prowadzenie działań QHSE według najwyższych standardów oraz zgodnie z polskimi i europejskimi normami, a także normami IEC.

Site Supervisor

zarządza przebiegiem prac na placu budowy od momentu pojawienia się transportu aż do ukończenia montażu. Do jego obowiązków należą przede wszystkim doradztwo techniczne oraz kontrola jakości. Jeżeli podczas procesu instalacji pojawiają się trudności, inspektor nadzoru ma za zadanie wdrożenie działań naprawczych przy bezwzględnym zachowaniu jakości. Jest to osoba pełniąca rolę eksperta biegłego we wszystkich aspektach związanych z instalowanymi turbinami.

Adres

M4Wind Nowicki Petters Sp. k
ul. Arkońska 36
71-470 Szczecin
NIP 851-316-62-47
(+48) 91 881 80 88

Social media

facebook_icon linkedin_icon