https://m4wind.pl

MANAGEMENT

Pracujemy dla największych

Dzięki doświadczeniu zapewniamy optymalne rozwiązania – niezależnie od skali trudności i zakresu usług. Pracujemy dla największych

Wysokie standardy

Zapewniamy wykonanie wszystkich prac zgodnie z normami zarówno krajowymi, jak i miedzynarodowymi, w tym według standardów jakości: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
Dla M4Wind nie ma zadań, których nie można wykonać w sposób bezpieczny, zgodny z lokalnymi przepisami oraz przy zachowaniu najwyższej dbałości o zdrowie i środowisko naturalne.

SAFETY

Wszystkie nasze działania wykonujemy w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, a także ochrony zdrowia i środowiska naturalnego (HSE).

Dla M4Wind nie ma zadań, których nie można wykonać w sposób bezpieczny, zgodny z lokalnymi przepisami oraz przy zachowaniu najwyższej dbałości o zdrowie i środowisko naturalne.

Wypadki w miejscach, gdzie usługi świadczy M4Wind, są rzadkością. Pracujemy według zasady, że jeśli praca nie może być wykonywana w sposób bezpieczny, to nie może być wykonywana w ogóle.

Wdrażamy naszą zasadę w każdym elemencie pracy. Ludzie stanowią dla nas najcenniejszą wartość, dlatego ochrona ich zdrowia i życia jest niezbędna. Ta dewiza stała się naszym znakiem rozpoznawczym wśród klientów i współpracowników.

nie liczy się samo odbycie szkolenia

Instalacja turbin wiatrowych należy do najbardziej niebezpiecznych prac spotykanych w przemyśle, dlatego istnieją liczne zespoły i instytucje dążące do poprawy bezpieczeństwa na budowach. Prowadzimy nieustanny monitoring prowadzonych prac, aby nie dopuścić do sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pracowników.

Jak organizujemy bezpieczny plac budowy?

Podstawowe kroki, które zawsze muszą być podjęte

1. Rozpoznanie i ocena wszelkich potencjalnych zagrożeń. Szczegółowy opis i informacja wszystkich pracowników o możliwościach wystąpienia sytuacji niebezpiecznej.
2. Odprawa BHP przed wejściem na plac budowy dla wszystkich pracowników i gości.
3. Identyfikacja i oznaczenie wszystkich niebezpiecznych materiałów, przechowywanie wszelkich substancji uznanych za niebezpieczne w stosownych pojemnikach oraz zabezpieczenie ich w odpowiednim miejscu. Czuwanie nad kartą MSDS zawierającej spis wszystkich potencjalnie niebezpiecznych materiałów/substancji chemicznych.
4. Sprawdzenie wszystkich urządzeń pod kątem ich poprawnego działania.
5. Bezwzględne korzystanie ze Środków Ochrony Indywidualnej (PPE) oraz innych środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed upadkiem z wysokości.
6. Zapewnienie Środków Ochrony Indywidualnej (PPE) dla wszystkich pracowników i gości.
7. Spełnienie wszystkich norm administracyjnych dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
8. Przygotowanie na wypadek sytuacji awaryjnych. Stworzenie planu awaryjnego. Czuwanie nad zawartością apteczki i dostępnością osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
9. Ogrodzenie placu budowy I zabezpieczenie go przed wtargnięciem osób postronnych.

Nasz personel posiada następujące certyfikaty bezpieczeństwa

1. Ukończone szkolenie stanowiskowe BHP
2. Ukończone szkolenie okresowe BHP
3. Zaświadczenie lekarskie uprawniające do pracy na wysokości powyżej 3 metrów
4. Ukończone szkolenie w zakresie ratownictwa na wysokości
5. Ukończone szkolenie przeciwpożarowe
6. Ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
7. Ukończone szkolenie w zakresie poprawnego wykonywania pracy fizycznej
8. Ukończone szkolenie w zakresie zapobiegania występowaniu niebezpiecznych zdarzeń na budowach
9. Uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i dozoru podczas pracy przy urządzeniach elektrycznych
10. Uprawnienia UDT w zakresie obsługi podestów ruchomych wiszących
11. Uprawnienia budowlane
12. Uprawnienia hakowego / slinger
13. Kursy specjalistyczne organizowane przez producentów turbin wiatrowych:

  • Vestas NCR system
  • Vestas Incident Management System (IMS)
  • Vestas Level C Installation Training
  • Vestas Level D Installation Training
  • LOTO
  • Electrical Safety for Qualified
  • SAP
  • Work with DMS (Document Managemet System)
  • SCADA – Vestas Online Business

Adres

M4Wind Nowicki Petters Sp. k
ul. Arkońska 36
71-470 Szczecin
NIP 851-316-62-47
(+48) 91 881 80 88

Social media

facebook_icon linkedin_icon