https://m4wind.pl

SAFETY

Wszystkie nasze działania wykonujemy w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, a także ochrony zdrowia i środowiska naturalnego (HSE).

Dla M4Wind nie ma zadań, których nie można wykonać w sposób bezpieczny, zgodny z lokalnymi przepisami oraz przy zachowaniu najwyższej dbałości o zdrowie i środowisko naturalne.

Wypadki w miejscach, gdzie usługi świadczy M4Wind, są rzadkością. Pracujemy według zasady, że jeśli praca nie może być wykonywana w sposób bezpieczny, to nie może być wykonywana w ogóle.

Wdrażamy naszą zasadę w każdym elemencie pracy. Ludzie stanowią dla nas najcenniejszą wartość, dlatego ochrona ich zdrowia i życia jest niezbędna. Ta dewiza stała się naszym znakiem rozpoznawczym wśród klientów i współpracowników.

Nie liczy się samo odbycie szkolenia

Instalacja turbin wiatrowych należy do najbardziej niebezpiecznych prac spotykanych w przemyśle, dlatego istnieją liczne zespoły i instytucje dążące do poprawy bezpieczeństwa na budowach. Prowadzimy nieustanny monitoring prowadzonych prac, aby nie dopuścić do sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pracowników.

Jak organizujemy bezpieczny plac budowy?

Podstawowe kroki, które zawsze muszą być podjęte:

 1. Rozpoznanie i ocena wszelkich potencjalnych zagrożeń. Szczegółowy opis i informacja wszystkich pracowników o możliwościach wystąpienia sytuacji niebezpiecznej.
 2. Odprawa BHP przed wejściem na plac budowy dla wszystkich pracowników i gości.
 3. Identyfikacja i oznaczenie wszystkich niebezpiecznych materiałów, przechowywanie wszelkich substancji uznanych za niebezpieczne w stosownych pojemnikach oraz zabezpieczenie ich w odpowiednim miejscu. Czuwanie nad kartą MSDS zawierającej spis wszystkich potencjalnie niebezpiecznych materiałów/substancji chemicznych.
 4. Sprawdzenie wszystkich urządzeń pod kątem ich poprawnego działania.
 5. Bezwzględne korzystanie ze Środków Ochrony Indywidualnej (PPE) oraz innych środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed upadkiem z wysokości.
 6. Zapewnienie Środków Ochrony Indywidualnej (PPE) dla wszystkich pracowników i gości.
 7. Spełnienie wszystkich norm administracyjnych dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 8. Przygotowanie na wypadek sytuacji awaryjnych. Stworzenie planu awaryjnego. Czuwanie nad zawartością apteczki i dostępnością osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 9. Ogrodzenie placu budowy I zabezpieczenie go przed wtargnięciem osób postronnych.

Nasz personel posiada następujące certyfikaty bezpieczeństwa:

1. Ukończone szkolenie stanowiskowe BHP
2. Ukończone szkolenie okresowe BHP
3. Zaświadczenie lekarskie uprawniające do pracy na wysokości powyżej 3 metrów
4. Ukończone szkolenie w zakresie ratownictwa na wysokości
5. Ukończone szkolenie przeciwpożarowe
6. Ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
7. Ukończone szkolenie w zakresie poprawnego wykonywania pracy fizycznej
8. Ukończone szkolenie w zakresie zapobiegania występowaniu niebezpiecznych zdarzeń na budowach
9. Uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i dozoru podczas pracy przy urządzeniach elektrycznych
10. Uprawnienia UDT w zakresie obsługi podestów ruchomych wiszących
11. Uprawnienia budowlane
12. Kursy specjalistyczne organizowane przez producentów turbin wiatrowych:

 • Vestas NCR system
 • Vestas Indident DataBase
 • Vestas Level D Installation Training
 • SAP
 • Work with DMS (Document Managemet System)
 • SCADA – Vestas Online Business

Addres

ul. Ściegiennego 27/20
70-354 Szczecin
(+48) 664 956 965
(+48) 664 956 863

Social media